ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dylan Harper

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English in Canada and Japan for over 2 years!

ความสนใจ: I love to travel and see the world and learn about other cultures. I enjoy a lot of different things from scuba diving to playing video games!

การศึกษา: Bachelors of Arts from Vancouver Island University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: