Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Thor K

Nghề nghiệp: CEO at Fisk Consultative

Kinh nghiệm giảng dạy: Formal English business writing and creative writing tutor at Otterbein University.

Sở thích: Business, Finance, Current Events, SixSigma, Philosophy

Giáo dục: Bachelors Degree in Organizational Psychology from Otterbein University, Certified Associate in Project Management from Project Management Institute, Certified SixSigma professional from American Society for Quality.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: