ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Leo Curiel

อาชีพ: Software Consultant

ประสบการณ์ด้านการสอน: As a software consultant, I teach users how to use our software daily.

ความสนใจ: Amateur Radio, Photography, International Relations.

การศึกษา: I have a bachelors degree from Florida International University in International Relations and Economics.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: