ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brandon USA

อาชีพ: International Cloud Engineer
Technology, Education, Design, Research and Development
StudySmarter - Munich, Germany 🇩🇪 (2022 - present)

Bilingual Writing Tutor (English, French)
Education, Writing and Journalism, Technology
PAPER - Montréal, Canada 🇨🇦 (2021 - present)

English Tutor
Education, Technology, Consulting, Teaching
Cambly - San Francisco, USA 🇺🇸 (2019 - present)

ประสบการณ์ด้านการสอน: English tutor in Brazil, Italy, Thailand, and Turkey! I have also tutored English while in university to people from all around the world.

ความสนใจ: Hey, hi, hello, and howdy! 🤠 My name is Brandon. I am 25 years old, and I live in both the U.S. and Canada. I am a full-time graduate student in International Affairs 📚✈️🌏, and I juggle a truly rewarding career in 'Edtech' or Education Technology. 👨‍💻 On most days, I work full-time as an International Cloud Engineer, Content Designer, and English Tutor. Since 2019, Cambly has been an awesome way for me to share my gift in English teaching while building cross-cultural connections with incredible English learners all over the world. Throughout my education, I have studied abroad in Thailand, Italy, Turkey, and Brazil. I love learning languages, and consider myself a forever polyglot-in-training.

การศึกษา: Master of International Affairs (MIA) '23
Government, Law, Education, Technology
Penn State University | School of International Affairs 📚 ✈️ 🌏

Bachelor of Arts in Global and International Studies & Political Science '19
Government, Law, Writing and Journalism
Loyola University Chicago

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (พูดได้คล่อง), ไทย (พูดได้คล่อง), ตุรกี (สนทนาแบบธรรมดาได้), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้), จีน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: