Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Gary Cross

Nghề nghiệp: Special Education Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 18 years teaching Special Education
3 Years teaching TEFL

Sở thích: I play guitar and performed professionally across the American Mid-west for over 35 years.

Giáo dục: BS-Social Work from UW-Milwaukee
MS-Social Work from UW-Madison
Teacher Certification in Special Education from UW-Oshkosh
TEFL Certification from Full Circle TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: