ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Yvonne Al

อาชีพ: Business owner

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have dedicated the last 6 years to learning sign language to be able to teach lower income children for volunteer work.

ความสนใจ: I enjoy traveling, reading, and meeting genuinely interesting things and people!

การศึกษา: Cosmetology license

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: