ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kaylani Campbell

ประสบการณ์ด้านการสอน: I was a classroom teacher for 5 years. I have been an online English teacher for 2 years and I am currently homeschooling my daughter. Teaching is my life!

การศึกษา: American College of Education - Educational Leadership

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: