Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Flower S

Nghề nghiệp: Home school Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 11 years teaching grades kindergarten through twelfth grade. I also have an Associates Degree and TESOL Certification.

Sở thích: Art, Baseball, Spending time with friends

Giáo dục: Sawyer Business College, Medical Assistant
International Academy, TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: