Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Staci N

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught public school for over 5 years and 2 years teaching ESL online.

Sở thích: reading, writing, movies

Giáo dục: Bachelors Degree in Sociology,
MBA,
Alternative Certification in Special Education, Elementary Education and ESL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: