ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Christine US

อาชีพ: Security Officer, Victoria International Airport.

ประสบการณ์ด้านการสอน: TESOL Certificate
Culture and Politics Foundations
Primary and Middle age TESOL teacher in Hua Hin, Thailand
Volunteer at French school, kindergarten

ความสนใจ: Hiking, swimming, camping, reading, travel, cooking.

การศึกษา: Aviation Management, Barrie, ON
TESOL Certification, Thailand
Written and Oral Communications in Barrie, ON

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)