Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Krystol Daley

Nghề nghiệp: teacher/student

Kinh nghiệm giảng dạy: 5years

Sở thích: natural wonders of the world

Giáo dục: AA degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)