ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Meridith TC

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teacher's Aid for Adults
Registered Behavior Therapist
Head Preschool Teacher
ESL Teacher

ความสนใจ: Hello! I love to travel to the beautiful Carolina beaches and Blue Ridge Mountains near my home in Charlotte, North Carolina. I enjoy outdoor hobbies and traveling with my family. I am very energetic and I absolutely love being a teacher. I hope to meet you!

การศึกษา: Bachelor of Communication Studies from West Virginia University
Certified ESL Teacher from VIPKID
Registered Behavior Therapist from Knapp Center of Childhood Development

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: