ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lindsay Tepper

อาชีพ: Teacher and childcare

ประสบการณ์ด้านการสอน: 2nd grade teacher
Camp Counselor
STEM camp
Special Education teacher

ความสนใจ: Travel
Music
Outdoors
Yoga
Education

การศึกษา: BA of Early Childhood Education - Eastern Nazarene College

Currently I am studying for a Masters degree in Global Inclusion and Social Development from UMASS Boston

TESOL certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)