Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amber Echa

Nghề nghiệp: Graphic Designer/English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10+ Years of Private Tutoring in English/Spanish

Sở thích: Graphic Design, Web Design, Marketing, Branding, Language, Travel, Culture, Music, Dance, Bachata, Salsa, Salsa Choke, Cumbia, Merengue, Rock, Alternative, EDM, Fitness

Giáo dục: Associates in Arts in Computer Information Systems (Internet Technologies)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại), Tiếng Amharic (Cơ bản), Tiếng Ý (Cơ bản)

Video Hồ sơ: