Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elizabeth (Liz)

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a substitute teacher at my children's elementary school. I also teach adults how to speak conversational English.

Sở thích: Reading a novel, traveling, cooking

Giáo dục: University of California. English major

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: