Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Charity b

Sở thích: Kpop, Kdramas, and Korean culture, singing, dancing, The Walking Dead, Christianity. Random things!

Giáo dục: I have an Associate's Degree in Liberal Arts and am finishing up a Bachelor's in Interdisciplinary Studies.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: