Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lilliana Currie

Nghề nghiệp: English Tutor. English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English and tutoring in English for the past 8 years in total

Sở thích: Singing , Traveling, reading, excising, hiking and enjoying nature

Giáo dục: TESOL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)