Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jovan W

Nghề nghiệp: Travel agent

Kinh nghiệm giảng dạy: I was a trainer for 12 years with an airline.

Sở thích: travel, food, wine

Giáo dục: Associates degree in Business, certified travel agent

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: