Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Samantha Patrick

Nghề nghiệp: Production Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: Newbie ESL Teacher

Sở thích: Programming, Drawing, Reading, Science Fiction, Anime, etc.

Giáo dục: I went to school at Metro Business College. I received an Associates in Business Administration.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)