ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Naiomi Kan

อาชีพ: AML analyst
Finance and Banking
Anti-money laundering Analyst

ความสนใจ: I’m 27 and based in the UK. I am half Chinese and have lived between Hong Kong and Scotland my whole life.

การศึกษา: Enlglish
English Language Instruction
Higher level

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: