Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jackie

Nghề nghiệp: Cosmetologist

Kinh nghiệm giảng dạy: I work in a preschool school in college.

Sở thích: Travel, Music, Cooking, History, Beauty

Giáo dục: I have a Bachelor of Art-History from the University of North Texas

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: