ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nita Mo

อาชีพ: Clinical Administrator

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 2 years of in-class teaching experience. I have 1 year online English Teaching experience.

ความสนใจ: I like reading, art, and traveling.

การศึกษา: Graduated from Bellevue University with Bachelors in Business Administration.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)