Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michael Tempest

Nghề nghiệp: Bookseller

Kinh nghiệm giảng dạy: Classroom observation

Sở thích: Art, literature, hiking, and nature.

Giáo dục: I received my B.A. in English at Indiana University Purdue University Indianapolis.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)