ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michael Tempest

อาชีพ: Bookseller

ประสบการณ์ด้านการสอน: Classroom observation

ความสนใจ: Art, literature, hiking, and nature.

การศึกษา: I received my B.A. in English at Indiana University Purdue University Indianapolis.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)