ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ivan Gutierrez1

อาชีพ: Graphic Designer, Photographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English as a second language to very diverse groups of students for more than five years.

ความสนใจ: Art, music, entertainment, nature and anything I can eat.

การศึกษา: BA Computer Science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)