Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Carla 360

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught for 20 years, ages 5 to adult.

Sở thích: Technology
Education
Movies
Coaching
Teaching

Giáo dục: I studied Education (Undergrad), Curriculum Instruction and Development (Grad) and Leadership Training (Doctoral)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: