ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Andrew Smith3

อาชีพ: College English Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: University of North Texas: 2011 – 2013 & 2017 - 2019
Denton, TX
Department of English, Teaching Fellow

University of Texas, Arlington: 2013 - 2017
Online
Department of English, Online Course Coach

Everest University Online: 2011 - 2014
Online
Department of General Studies, Online Adjunct

Missouri College Online: 2011
Online
Department of General Studies, Online Adjunct

Florida State University: 2008 - 2010
Tallahassee, FL
Department of English, Teaching Assistant

ความสนใจ: Reading, science fiction, Star Wars, metal detecting, coins, Pokemon GO

การศึกษา: University of North Texas -- English, PhD (expected 2020)
Florida State University -- English, MA (2010)
Kent State University -- English & Philosphy (minor) (2008)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)