ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Monsa

อาชีพ: Flight Operations Planner

ประสบการณ์ด้านการสอน: Over 39 years in aviation, 10 years using medical terms and public safety, so I can help with all those. 25 years teaching one-on-one, small groups and lecturing.

ความสนใจ: Hiking, bicycle, fishing, camping, kayak, reading, traveling and spending time with friends and family.

การศึกษา: Associate Degree

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: