Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Adrian

Nghề nghiệp: English teacher.

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching and private tutoring English,

Sở thích: An English teacher who is happy to help anyone whom wishes to improve their English.

Giáo dục: University of North Carolina at Greensboro B.A. Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: