Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chrissie R

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English online since 2017. I also have 10 years experience teaching in an English secondary school.

Sở thích: Cooking and eating food.
Travel,
History - especially ancient history.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: