Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

lee ch1984

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I've been teaching English for ten years ranging from elementary school students in Asia to adult in-company classes in Europe.

Sở thích: Photography, movies, DIY, arts & crafts, parenting, science

Giáo dục: B.A. English Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: