Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rebekah

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching/ tutoring adult students one-on-one for 3 years. 6 year old English teacher in South Korea for 3 years. TEFL certification

Sở thích: Cooking, Singing, dancing, Playing games, discussing current events

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: