Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Norwood M

Nghề nghiệp: Vocal Coach

Kinh nghiệm giảng dạy: 5+ years of teaching experience as a vocal coach to singers and speakers

Sở thích: Travel, music, movies, TV, food, literature

Giáo dục: Georgia State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)