ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lexx NY

อาชีพ: Musician/Business Owner

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teachers Assistant Astronomy 2011-2014

ความสนใจ: Music, DJing, Art, Science

การศึกษา: Fashion Institute of Technology - Illustration
Stony Brook University - Fine Art/Sound Design

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)