Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David Gozo

Kinh nghiệm giảng dạy: none to date

Sở thích: I enjoy motor sport F1 reading, Films, meeting and talking at the cafe and motorcycling around this beauiful island

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: