Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Simone Evangelista

Nghề nghiệp: Development Worker

Sở thích: Culture, food, travel, music, tv, movies, philosophy, history, feminism, etc .

Giáo dục: University of Southern California
B.A. International Relations

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)