Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

julie ca

Nghề nghiệp: english teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 years in public and private schools

Sở thích: art, 70's music, reading

Giáo dục: bachelor degree in literature and foreign languages

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)