Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Angela

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have four years of experience teaching English as a foreign language.

Sở thích: Reading and writing.

Giáo dục: TEFL certified.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: