ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Regina B M

อาชีพ: Office Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: Online teaching and In-Person to a Vietnamese Association.

ความสนใจ: Yoga, Outdoors, Adventure, Travel, Dogs, Animals, Movies, Health, and Food!

การศึกษา: The University of Iowa, Bachelors Degree.
Benedictine University, Masters in Public Health.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: