ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Tia Pugh

อาชีพ: Life Coach

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've been teaching people from all over the world how to start and grow an online business since 2014!

ความสนใจ: Travel, personal development, business, and animals!

การศึกษา: I have an Associates Degree in Liberal Arts!

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)