ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Valencia Fuller

อาชีพ: I assist patients in getting their knees repaired!

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have one year of teaching experience , ages 4-13

ความสนใจ: Reading Book, Watching Movies, Bike Riding and Cooking

การศึกษา: University of Phoenix, Bachelors in Business Management

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)