Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Natalie Niedert

Nghề nghiệp: Special Education Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching for 6 years. I have taught 1st grade, 2nd grade, and K-5 for Special Education Reading and Math.

Sở thích: Indie Music, Movies, Reading, Teaching, Dogs, Volunteering

Giáo dục: University of North Texas
Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: