ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Chasity Day

อาชีพ: ESL Teacher, Legal Secretary, Interpreter

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Tutor
Spanish Tutor
ESL (English as a Second Language) Teacher

ความสนใจ: Travel, Reading, Writing, Unicorns, Cinema/Movies, Music, Art, Theatre, Recycling, History, Diplomacy, Foreign Policy, Animals, Save the Trees!

การศึกษา: The University of Memphis - B.A. English
B.A. Foreign Languages

TEFL Academy - TEFL/TOEFL Certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: