Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tiff

Nghề nghiệp: Teacher
Education
I have over 15 years of teaching experience.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 11 years of teaching experience.

Sở thích: I love traveling, eating at elegant restaurants, spending time with my family, dancing, and making people laugh.

Giáo dục: Master's in Elementary Education
Education
I have a Master's in Elementary Education and Specialist in K-12 Leadership.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: