Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bridge Parry

Nghề nghiệp: Underwater Photographer/videographer

Kinh nghiệm giảng dạy: Photography classes

Sở thích: Travel, art, photography, diving, videography, cooking and music

Giáo dục: Whitecliffe College of Arts & Design

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: