Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jean

Kinh nghiệm giảng dạy: I have tutored a lot of people for 3 years, hopefully more to come!

Sở thích: Music, performing arts, liberal education, travelling, meeting new people, hearing about different experiences.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Bản ngữ), Tiếng Đức (Hội thoại), Tiếng Italy (Hội thoại), Tiếng Hàn (Cơ bản)

Video Hồ sơ: