Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

maoi shermer

Nghề nghiệp: Professional English Language Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 22 years

Sở thích: Badmington, sports in general, film, literature/theatre.

Giáo dục: South Devon College of Arts and Technology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)