Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rusty Burrell

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Colombia Bilingue 6 months, Auxiliar de Conversacion in Spain 6 months, SAGA Innovations math tutor

Sở thích: Music, Movies, TV, Video Games, Outdoor Activities, and Reading

Giáo dục: Bachelor of Arts, Georgia Southern University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)