ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Vanessa Corey

อาชีพ: 12 years teaching experience in 5 countries
Teaching, Education, English Language Instruction, Internet
I have 12 years of teaching experience in 5 countries. I have also been teaching online globally for 9 years. I am also a professional linguist and diplomatic interpreter.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have over 10 years experience in teaching English to foreigners of all ages and levels, in many different settings, as well as teaching remedial English to illiterate and/or mentally disabled individuals. I taught English in Vietnam, Cambodia, and Thailand for 8 years, and during that time, I also taught students online from countries such as China, Korea, Brazil, Russia, Spain, Germany, Poland, and the Czech Republic.

ความสนใจ: I have many interests! I love reading, writing, discussion & debate, psychology, sociology, linguistics, science & technology, medicine, futurism, education, history, travel, cultures, hockey, bicycling, skating, horseback riding, hiking, camping, cats, dogs, cooking, art, and many other things! It's a long list and a short life! What do you enjoy?

การศึกษา: B.S. in Psychology, Sociology, and Linguistics
English Language Instruction, Education
I finished my bachelor's of science in psychology and sociology, as well as a parallel degree in applied linguistics.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), รัสเซีย (พูดได้คล่อง), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้), เยอรมัน (สนทนาแบบธรรมดาได้), โปแลนด์ (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: