Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Callum1

Nghề nghiệp: EFL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught as an EFL teacher in China and South Korea

Sở thích: Computer games, all kinds of sports, youtube, comedy, travel.

Giáo dục: Got a degree at the University of Abertay, Dundee in the UK

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)